KIỂM TRA SỬA CHỮA MÁY GIẶT KHÔNG VÀO ĐIỆN, MẤT NGUỒN