CÁC LOẠI QUẠT GIÓ TỦ LẠNH TRÊN THỊ TRƯỜNG

Có 2 loại quạt gió tủ lạnh trên thị trường

quạt gió Dc

quạt gió 220v